Poradnik Importera – Po co kombinować na fakturze?

Na wstępie nie będzie to wpis o tym, jak zapłacić mniej za cło i vat, gdyż jest to niezgodne z prawem. Będzie to wpis przypadku klienta, który wpadł na taki pomysł i mu się nie udało.

Po co zmieniać wartość na fakturze handlowej? Wiadomo, by zapłacić mniejsze cło i vat. Im niższa wartość na fakturze handlowej to mniejsza kwota o jaką agencja celna pomnoży wartość cła oraz oczywiście mniejsza kwota do zapłaty vatu (choć nonsens tego działa udowadniamy na końcu). W jaki sposób dokonali tego dwa klienci z przykładów poniżej? Ręcznie edytując wartość faktury w excellu.

  1. Klient A zmienił wartość na fakturze handlowej (oczywiście zaniżając ją) i przekazał do odprawy. UC zakwestionował jej wartość (przyjmijmy dla tego przykładu kwotę 10 tys USD) twierdząc, że importowany produkt jest nienaturalnie tani i powinien kosztować ok 30 tys USD. Klient wystosował pismo, w którym zapewniał, że cena za produkt jest tak niska, gdyż….posiada zdolności negocjacyjne oraz dobrze wyszukuje fabryki w chinach. Bardzo ciekawa interpretacja klienta z którą UC miał nie polemizować.
  2. Urząd Celny po kilku wymianach zdań jednak poprosił o potwierdzenie przelewu od klienta za towar. Klient pokazał przelew na konto chińskiej fabryki w kwocie…28 tys USD. Nie potrafił uzasadnić czemu przelał taką kwotę skoro kupił towar za 10 tys USD.
  3. By jakkolwiek wybrnąć z twarzą i nie być oskarżonym o oszustwo przedstawił poprawną fakturę tłumacząc, że doszło po prostu do pomyłki pracownika w przygotowanej dokumentacji.
    Urząd Celny temat podmiany faktur odpuścił choć nie musiał.
  4. Oczywiście ten zabieg miał obniżyć kwotę jaką należy uiścić do Urzędu Celnego w ciągu 7 dni. Finalnie w okresie długofalowym nie miało to sensu, gdyż koszty cła i vat są do odliczenia (przepisy poniżej).

Na mocy art. 201 ust. 4 WKC klient zobowiązany jest do zapłaty należności celnych. Ponadto na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o vat polska klient będzie uznany za podatnika VAT z tytułu importu towarów. Opodatkowaniu, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT podlega bowiem sama czynność faktyczna, jaką jest import towarów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są (z pewnymi wyjątkami wymienionymi w art. 16 ust. 1 tej ustawy) koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W konsekwencji, klient będzie mógł zaliczyć zapłacone z tego tytułu cło do kosztów podatkowych.

Natomiast kwestię prawa podatników do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług reguluje art. 86 ustawy o VAT. I tak, art. 86 ust. 1 mówi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, co do zasady, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 2 – w przypadku importu towarów – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej. A zatem, klient będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokumentu celnego.